93 805 4210 info@ceanoia.cat

Gestió econòmica i pressupostària

Memòria d’activitats 2017-18

Curs 2017-18

Clica l’icona per accedir a la memòria de la temporada 2017/2018 i conèixer tota la nostra activitat.

Pressupost del curs 2017-18

En aquesta pàgina mostrem els ingressos i despeses segons cada programa de l’última temporada tancada. Si voleu entrar més en detall, podeu consultar la memòria econòmica desglossada de la temporada.

Ingressos

  • Gestió 11,46%
  • Jocs Esportius Escolars 74%
  • Pla Català de l’Esport 13,99%
5

Gestió

25.000’00 €

5

Jocs Esportius Escolars

162.500’00 €

5

Pla Català de l'Esport a l'Escola

30.500’00 €

Despeses

  • Gestió 11,46%
  • Jocs Esportius Escolars 74%
  • Pla Català de l’Esport 13,99%
5

Gestió

25.000’00 €

5

Jocs Esportius Escolars

162.500’00 €

5

Pla Català de l'Esport a l'Escola

30.500’00 €

Total ingressos

218.000’00

Total despeses

218.000’00