93 805 4210 info@ceanoia.cat

Gestió econòmica i pressupostària

Memòria d’activitats 2016-17

Curs 2016-17

Clica l’icona per accedir a la memòria de la temporada 2016/2017 i conèixer tota la nostra activitat.

Pressupostos del curs 2016-17

En aquesta pàgina mostrem els ingressos i despeses segons cada programa de l’última temporada tancada. Si voleu entrar més en detall, podeu consultar la memòria econòmica desglossada de la temporada.

Ingressos

  • Gestió 10,33%
  • Jocs Esportius Escolars 74,65%
  • Pla Català de l’Esport 15,01%
5

Gestió

22.000’00 €

5

Jocs Esportius Escolars

158.927’65 €

5

Pla Català de l'Esport a l'Escola

31.968’00 €

Despeses

  • Gestió 11,97%
  • Jocs Esportius Escolars 72,87%
  • Pla Català de l’Esport 15,15%
5

Gestió

26.221’45 €

5

Jocs Esportius Escolars

159.545’30 €

5

Pla Català de l'Esport a l'Escola

33.169’52 €