Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA informa que és titular del lloc web www.ceanoia.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA, amb CIF G08924532 i domicili social a C/ CARLES RIBA S/N, 08700 IGUALADA (BARCELONA), inscrita en el Registre d'Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: consellesportiu@ceanoia.cat

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA atorga la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
 
POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 
MODIFICACIONS

CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 
PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CONSELL ESPORTIU DE L ANOIA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/ CARLES RIBA S/N, 08700 IGUALADA (BARCELONA).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts

 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir- los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA.

 
ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CONSELL ESPORTIU DE L'ANOIA té el seu domicili a IGUALADA, Espanya.

Aquest lloc web utilitza de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.