Política de privacitat

CONSELL ESPORTIU DE L’ANOIA

 • Domicili social: Carrer Riba, s/n 08700 Igualada, Barcelona
 • Telèfon de contacte: 938954210
 • Correu de contacte:consellesportiu@ceanoia.cat
 • C.I.F.: G08924532
 • Pàgina web: https://www.ceanoia.cat/

 

1.   INTRODUCCIÓ

El Consell Esportiu de l’Anoia, compromès amb la protecció de les dades de caràcter personal de les seves persones associades i usuàries, posa tots els mitjans raonables al seu abast per protegir la informació i vetllar per la seva confidencialitat  i el bon ús de la mateixa.

En aquest document les persones interessades podran conèixer com tractem les seves dades i amb quines finalitats. Ha de tenir en compte, en facilitar-nos la seva informació personal i/o utilitzar el nostre lloc web o aplicacions, entenem que ha llegit, comprés i acceptat el contingut de la nostra política de privacitat.

Aquesta política de privacitat s’aplicarà sempre que navegui, reservi, o adquireixi qualsevol dels nostres serveis, i faci ús de les funcionalitats del web i les aplicacions, i es requereixin les seves dades personals i/ l’accés a les mateixes.

 

2.   A QUI S’APLICA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Al Consell Esportiu de l’Anoia i a tots els serveis que presta.

 

3.   INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és responsable del tractament?

El responsable del tractament, conforme l’article 4. 7) del Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades és: “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei  altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i mitjans dels tractament (…)”

El Consell Esportiu de l’Anoia cedirà les seves dades només a aquells professionals, voluntaris o empreses proveïdores que les necessitin per a desenvolupar la feina que els hi tenim contractada.

Si té qualsevol consulta, suggeriment, comentari o inquietud respecte de l’ús que fem de la seva informació, adrecis al nostre responsable de seguretat al següent mail consellesportiu@ceanoia.cat.

 

Com recollim la seva informació personal?

Per diverses vies i mitjans.

-       Informació que vostè ens facilita

A través del web i /o aplicacions (Apps), correu electrònic, telèfon mòbil, als diversos contractes que pot signar amb nosaltres, quan omple una sol·licitud o formulari i altres vies similars.

En aquests casos normalment li demanem: nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon, DNI, data de naixement, edat, gènere, si és o no associat al Consell, dades bancàries i en alguns casos li preguntem pels seus objectius i interessos en associar-se o abonar-se als nostres serveis.

Eventualment, és possible que li demanem dades de salut si contracta alguns dels nostres serveis.

-       Informació que recavem de les seves visites al nostre web i apps.

També podem recavar dades personals de forma indirecta mitjançant l’ús de cookies que permeten, a més a més de que pugui navegar pel nostre web i fer ús de les seves funcionalitats, serveis i característiques. Igualment, obtenim informació sobre l’ús que en fa del web i les nostres aplicacions, però sense identificar les persones de forma individual.

Recopilem dades sobre la seva activitat amb la finalitat de personalitzar la publicitat, recavem dades estadístiques de difusió del web i dels comentaris que es facin en vers el Consell.

En con ret, la informació que recollim és la següent:

a)     Dades personals que vostè ens proporciona de forma activa i voluntària: el seu nom, cognoms, adreça d’e-mail, número de telèfon i la informació que vostè enviï al missatge que ens adreci.

b)     Informació que ens envia de forma automàtica en navegar pel web i fer ús de les aplicacions, com l’adreça de protocol d’internet (adreça IP) del dispositiu que fa servir, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu i la data i hora d’accés, l’adreça d’internet i com fa ús del web o l’app.

Aquesta informació es recava a través de les cookies. Pot accedir ala política de cookies en el següent www.ceanoia.cat

 

-       Xarxes socials

Les xarxes socials també són un mitjà de comunicació amb les persones associades, abonades o que en facin ús pel qualsevol motiu dels nostres serveis

Ha de tenir en compte, que qualsevol informació que publiqui en els nostres perfils es convertirà en informació pública i serà accessible i disponible per la resta de persones usuàries o visitants de les nostres xarxes socials i al públic en general. Per aquest motiu, no ens fem responsables de la informació personal que vostè publiqui a les xarxes socials.

Les dades personals que vostè ens aporti a través de les xarxes socials es tractaran per:

-       Interactuar amb vostè.

-       Gestionar o tramitar les seves sol·licituds, requeriments o consultes.

-       És possible que tractem les seves dades si organitzem competicions, activitats socials, activitats esportives, concursos, sortejos i qualsevol altre activitat similar o anàloga en la vostè s’inscrigui o hi participi.

-       Controlar i moderar l’ús que les persones usuàries facin dels perfils del Consell Esportiu de l’Anoia.

Bàsicament el nostre objectiu és conèixer la seva opinió dels nostres serveis, interactuar amb vostè, fer-lo coneixedor dels nostres serveis, ofertes, avantatges. Així com publicar informació corporativa i dels esdeveniments que organitzem o allotgem o en els que participen persones associades o relacionades amb el Consell. En tot cas, com ja hem fet esment, la informació que obtenim és la que es troba accessible al públic en general o la que vostè prèviament ens ha facilitat.

 

-       Dades de terceres persones

El Consell Esportiu de l’Anoia no accepta que se li comuniquin dades de terceres persones de manera general, només ho accepta si la persona que les comunica o cedeix manifesta que té el consentiment exprés i informat d’aquetes terceres persones i de que han estat informades de la nostra política de privacitat. La persona interessada eximeix al Consell de qualsevol responsabilitat. El Consell podrà dur a terme les accions oportunes per esbrinar si realment qui ens hagi cedit les dades tenia el consentiment de la persona interessada.

 

-       Menors d’edat

Tots els formularis de contacte i/o altes, els continguts del web i les aplicacions que oferim van a dreçats a majors de 16 anys, en cas de persones menors, han de ser els seus tutors/es legals qui autoritzin els tractament de les dades de la persona menor.

Vetllem, de manera raonable, per garantir que cap persona menor de 16 anys accedeix als serveis, promocions, serveis, productes, etc que oferim, tenint en compte l’estat de la tecnologia disponible i els nostres recursos.

En aquest sentit podrem contactar amb la persona usuària per a confirmar la seva edat.

El responsable de les dades que vostè facilita a través de la pàgina web és el Consell Esportiu de l’Anoia i els encarregats del tractament són els responsables de cada secció, contractats pel Consell.

Les dades que tenim a través de la web són: el seu nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic. I s’han recollit amb el seu consentiment en donar-se d’alta de l’aplicació i introduir-los.

Addicionalment, si contracta altres serveis del Consell, és possible que li demanem dades de salut.

El Consell no tracta les dades que vostè a facilitat a través de la web per res més que per a prestar-li el servei que hagi sol·licitat.

No es preveuen transferències internacionals de dades. I el temps durant el que les guardarem serà l’estrictament legal.

Vostè té els següents drets: accés, rectificació, limitació del tractament, oposició al tractament i portabilitat de les dades. A no ser sotmès a decisions automatitzades (incloent l’elaboració de perfils) que l’afectin jurídicament o de manera similar. I finalment té el dret a retirar el seu consentiment quan així ho desitgi, sense que això afecti al tractament previ que s’hagi fet atenent a aquest.

Pot exercir aquest drets adreçant-se a  consellesportiu@ceanoia.cat

També té el dret a acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creu que no hem respectat els seus drets.

Les dades que sol·licitem a través de l’aplicació són necessàries per a fer ús de la mateixa, però no és obligatori que vostè la faci servir.

L’informen que no es prendran decisions automatitzades amb les seves dades (noi elaboracions de perfils) que li afectin jurídica o significativament.

 

Per a què fem servir les seves dades i quina és la base legitimadora d’aquest ús?

1.   Gestionar consultes, comentaris, dubtes, suggeriments, reclamacions que ens faci arribar per qualsevol mitjà. La base d’aquest tractament és el seu consentiment en contactar amb nosaltres.

 

2.   Gestió del a seguretat de les nostres instal·lacions, persones i bens (imatge9). A les nostres instal·lacions podrà veure els cartells indicadors de la situació de les càmeres de videovigilància. Aquest tractament ve legitimat pel dret legítim que té tota entitat per vetllar per la seguretat.

 

3.   Gestionar la nostra relació contractual com a persona associada, abonada o clienta puntual. Aquest tractament inclou:

 

a.   Gestió del tràmit d’alta. Es legitima per la nostra relació associativa o contractual.

b.   Programar les classes, sessions o allò que hagi contractat o al que vulgui accedir en tant que persona associada, abonada o clienta puntual. Aquest tractament es legitima en l’interès legítim de voler mantenir i satisfer les persones associades, abonades i clients.

c.   Atendre les seves consultes i comentaris. Es legitima en el seu consentiment en contactar amb nosaltres.

d.   Dur a terme els tràmits oportuns per a que es pugui identificar si es descarrega l’aplicació i per a que pugui fer servir totes les seves funcionalitats. Aquest tractament es basa en la nostra relació associativa o contractual, i allò que vostè realitzi amb l’aplicació, en el seu consentiment.

e.   Possibilitar que pugui participar en tots aquells esdeveniments que oferim. Es basa en el seu consentiment en inscriure’s o participar d’aquests.

 

4.   Contactar amb vostè per a comunicar-li qualsevol cosa que sigui del seu interès, per exemple l’anul·lació d’una activitat, etc. Aquest tractament es basa en la nostra relació.

 

5.   Gestionar les assegurances. Es basa en el seu consentiment i en la nostra obligació legal.

 

6.   Gestionar els serveis que vostè ens sol·liciti i/o contracti. Es basa en la nostra relació i podria comportar que li demanem dades de salut, atenent al servei en concret que hagi sol·licitat.

 

7.   Tramitar la seva invitació al Consell i contactar posteriorment a la seva visita amb vostè per a facilitar-li les passes per a abonar-se o associar-se. Es basa en el seu consentiment.

 

8.   Gestionar el registre d’usuari/a, a l’aplicació i a l’àrea personal del web.

 

9.   Gestió del pagament dels servis o quotes corresponents. Es basa en la relació comercial o associativa.

 

10. Enviament de comunicacions informatives del Consell. Es basa en la nostra relació.

 

11. Enviament de comunicacions publicitàries del Consell o de terceres persones. Es basa en el seu consentiment i pot retirar-lo clicant l’opció “donar-se de baixa” que apareix a totes aquestes comunicacions.

 

12. Complir amb les nostres obligacions legals. Es base en el nostre deure legal.

 

13. Gestionar el web i les aplicacions, així com l’ús que d’aquestes es fa: assegurar el seu correcte funcionament, millorar-la, corregir errades. Això mitjançant l’ús de cookies (pot conèixer la nostra política de cookies clicant aquí)

 

14. Prevenció del frau. Es basa en la. Nostra legitimació per a vetllar per la seguretat del Consell.

 

15. Gestió de la selecció de personal i la gestió de l’equip de voluntariat. Es legitima en el seu consentiment en fer-nos arribar el seu CV i qualsevol altre informació que ens hagi fet arribar.

 

16. Ús de la imatge per a finalitats comercials i de coneixement del nostre Consell. Es basa en el seu consentiment.

 

17. Dur a terme enquestes de satisfacció. Es basa en la nostra relació.

 

A qui comuniquem les seves dades personals?

Segons els casos comuniquem les seves dades personals a:

-       Proveïdors de serveis que necessitin les seves dades per a prestar-nos el servei contractat. Només tenen accés a aquells dades que siguin necessàries per a dur a terme la seva feina.

-       Terceres entitats necessàries per a complir amb les finalitats detallades anteriorment (bancs, empreses asseguradores, etc)

-       Federacions esportives corresponents.

-       Altres Entitats que organitzin o acullin esdeveniments en els que vostè hi participi.

-       Administracions públiques, autoritats de control, judicials, etc en els casos previstos legalment.

-       Si dóna el seu consentiment a:

 • Aplicació de WhatsApp (o altres aplicacions que utilitzin per la comunicació)
 • Tractament de la seva imatge que serà distribuïda, emesa i comunicada al públic per qualsevol mitjà, sense límit temporal ni geogràfic.
 • Si participa en alguna competició, esdeveniment, concurs, etc, és possible que els eu nom es faci públic.

 

Transferències internacionals de dades

En principi, totes les dades que recavem de vostè es mantenen a la Unió Europea. Però si algun proveïdor nostre tractés o emmagatzemés dades en servidors fora de la Unió Europea, només contactaríem amb ells si aquest països ofereixen les garanties que exigeix la UE.

Prestadors de serveis amb servidors ubicats fora de la UE són, per exemple: Facebook, Inc, Mailchimp o Google, LLC (cookies)

 

Llocs web de tercers

Els llocs web de tercers que són accessibles des del nostre web són responsabilitat d’aquests tercers. El Consell Esportiu de l’Anoia no té cap relació amb ells, ni amb les seves polítiques de privacitat.

 

Durant quan de temps emmagatzemen les seves dades

El temps necessari per a dur a terme aquelles finalitats per les quals van ser recavats, així com per a complir amb les nostres obligacions legals i per la defensa dels nostres interessos, o amb finalitats estadístiques o històriques.

Fem servir els següents criteris:

-       Les dades de la seva alta com a associat/da, mentre duri aquesta relació (tret del seu nom i cognoms que es guardaran amb finalitats històriques).

-       Les dades que ens facili?ta quan contacta amb nosaltres, el temps necessari per a prestar-li el servei que ens hagi demanat i el legalment exigit.

-       Les que facilita al web, el temps que duri la nostra relació i el legalment exigit. Després d’un període de no activitat a les mateixes eliminarem les seves dades de forma automàtica.

 • Les dades que ens ha donat voluntàriament, les guardarem entre tant no retiri el seu consentiment.
 • Les dades relacionades amb la candidatura a un lloc de treball i de voluntariat, les guardarem un any, tret que ens hagi manifestat el contrari en el moment en el que ens les ha facilitades.
 • Les dades recavades mitjançant cookies, el temps necessari per a complir amb la seva finalitat, i aquell que marquem a la política de cookies.

Totes aquests dades poden guardar-se degudament bloquejades, durant el temps de prescripció de les eventuals responsabilitats que es puguin derivar de la nostra relació.

 

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?  

 

A ser informat/da

Conèixer, de forma clara, entenedora i transparent, com, per a què, qui i fons quan es tractament les seves dades.

Quins drets té en relació al tractament de les seves dades.

D’accés

Conèixer si s’estan tractant dades personals que li concerneixen, i si fos així, les seves finalitats, les categories de dades,  les persones destinatàries i els seus drets, entre d’altres.

De rectificació

Rectificar les dades que siguin inexactes /o completar els que estiguin incomplerts.  

De supressió (oblit)

En aquells casos recollits a la normativa, el dret a que les seves dades siguin esborrades o eliminades. Tot i que és possible que les haguem de conservar, degudament bloquejades, per imperatiu legal durant el temps permès.

Limitació del tractament

En aquells casos recollits ala normativa, pot sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades, però els podrem continuar conservant.

Portabilitat

Trasllat, copiar i/p transferir les seves dades personals, d ela nostra base de dades a la que ens indiqui. Aquest dret només es pot exercir quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o el seu consentiment i el dugui a terme per mitjans automatitzats.

Oposició al tractament

Pot oposar-se al tractament de les seves dades quan aquest es fonamenti en la satisfacció d’interessos legítims, incloent l’elaboració de perfils i mercadotècnia directa.

Retirar el seu consentiment

Retirar el seu consentiment ni afectarà la lícit del tractament previ basat en el mateix.

La retirada del consentiment no ha d’afectar a l’execució del contracte, però sí ala relació associativa, quan aquest sigui obligatori legalment.  

Podrà exercir aquests drets enviant un mail a consellesportiu@ceanoia.cat identificant-se amb el seu DNI i explicitant de manera clara quin dret vol exercir.

 

També te dret a

Reclamar davant l’Autoritat de control

Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que hem vulnerat els seus drets o no complim amb la legislació vigent.

 

Modificació de les dades que ens ha comunicat

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades, per tal que la informació que tenim de vostè estigui en tot moment actualitzada i no contingui errades. Acceptant la nostra política de privacitat, vostè declara que les dades que ens ha facilitat són exactes i veraces. 

El Consell Esportiu de l’Anoia vetlla per la seguretat de les seves dades i adoptem mesures tècniques i de seguretat que dificultin la seva pèrdua, el mal ús o la seva accessibilitat a persones no autoritzades. No obstant no som responsables de la informació que vostè decideix compartir amb d’altre persones.

 

Deure de secret

Totes les persones que accedeixin als fitxers  i dades del Consell Esportiu de l’Anoia, observaran i respectaran el secret de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de la seva activitat, així com de la seva condició de persones associades o membres dels òrgans del Consell. El Consell a dut a terme formacions i ha enviat instruccions precises a totes les persones esmentades en relació amb el tractament de dades de caràcter personal.

Aquesta obligació afecta al personal intern, a l’extern, a proveïdors i a persones associades i/o membres dels òrgans del Consell.

 

Ús de plug-ins o complements socials

Quan fa servir els nostres serveis, pot compartit informació dels serveis de les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram, mitjançant un plug-in social implementat. Si escull fer-ho, el seu navegador transferirà les següents dades a la xarxa social:

a.   Data i hora de visita

b.   Adreça d’Internet o URL per l’adreça que està visitant

c.   LA seva adreça IP

d.   El navegador que està fent servir

e.   El sistema operatiu que està fent servir

f.    El seu nom d’usuari i contrasenya, i si és un usuari registrat ala xarxa social, el seu nom i cognom

g.   La informació per la que ha fet ús d’aquest plug-in específic.

 

Nosaltres no tenim incidència alguna sobre la informació que la xarxa social que recull a través de l’ús de plug-ins.

Addicionalment, con respecte a aquesta informació, fem referència als termes i condicions de la xarxa social pertinent. Els plug-in socials es poden ajustar al navegador.

 

Cóm protegim la seva informació personal?

El Consell Esportiu de l’Anoia ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament de les dades eficaç, que protegeixi la seva intimitat, privacitat i confidencialitat, complint els requisits legals vigents i fent ús dels mitjans raonables al nostre bast per evitar la pèrdua, alteració, accés no autoritzat o tractament de les seves dades.

Addicionalment, per tal de garantir la seguretat de les seves dades, les transaccions comercials es realitzen en un entorn de servidor segur sota el protocol SSL (Secure Socket Layer).  

 

Modificacions a la present informació de protecció de dades

Aquesta política de privacitat es va actualitzar el 02/06/2022

Ens reservem el dret a modificar totalment o parcial el contingut d’aquesta política, i d’adequar-la quan calgui als canvis legislatius que es duguin a terme, així com a la realitat del Consell Esportiu de l’Anoia.

Publicarem en aquest lloc web els canvis o actualitzacions que duguem a terme.

Aquest lloc web utilitza de tercers per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.